SIARCZAN POTASU – KALISOP® granulowany

SIARCZAN POTASU – KALISOP® granulowany

Nawóz WE
siarczan potasu 50 (+45)

50 % K2O tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
45 % SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie
 

Charakterystyka

 • Jest to wysokoskoncentrowany nawóz dwuskładnikowy, zawierający 50 % K2O i 45 % SO3 w postaci siarczanowej.
 • Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, tak więc potas i siarka są bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
 • KALISOP® granulowany jest idealnym rozwiązaniem dla upraw wrażliwych na chlorki i sole (zawiera max. 1 % Cl).
 • W porównaniu z innymi nawozami potasowymi wykazuje niski indeks soli i szczególnie nadaje się do intensywnego nawożenia wartościowych upraw specjalnych.
 • Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, KALISOP® gran. jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych oraz w programach pielęgnacji terenów zielonych.
 • Jest nawozem higroskopijnym i tym samym łatwym w przechowywan

Stosowanie

 • Z powodu wysokiej zawartości siarki stosowany jest na stanowiskach ubogich w siarkę oraz w uprawach wykazujących wysokie zapotrzebowanie na siarkę, jak. np.: rzepak, rzodkiew czarna, czosnkowate i kapustne. Ponadto polepsza wykorzystanie azotu.
 • Idealny dla upraw wykazujących wysokie zapotrzebowanie na siarkę. Siarka podnosi wydajność azotu i wpływa pozytywnie na wysokość i jakość plonów.
 • Siarczan potasu nadaje owocom i warzywom intensywną barwę. Wyższa jest zawartość substancji smakowych, cukru i kwasów, co wzmacnia ich aromat i decyduje o większej atrakcyjności dla konsumenta.
 • Zwiększa trwałość tkanki owoców i warzyw, podnosząc ich właściwości przechowalnicze, transportowe i przetwórcze.

Zalecane nawożenie

 • KALISOP® granulowany jest zarówno do nawożenia podstawowego, jak i pogłównego. Stosuje się go przede wszystkim dla uniknięcia strat na stanowiskach zagrożonych wypłukiwaniem w okresie wiosennym.
 • Optymalna ilość nawozu zależy od zasobności podłoża w potas, intensywności uprawy oraz oczekiwanych plonów. Poniższe wartości dotyczą nawożenia przy dobrej zasobności podłoża w potas oraz średnich do wysokich oczekiwań wobec plonów.
Uprawa K2O
(kg ha-1)
KALISOP® gran.
(kg ha-1)
Ziemniaki 100-300 200-400
Rośliny oleiste 100-200 200-400
Tytoń 100-200 200-400
Warzywa 100-300 200-600
Warzywa 150-300 300-600
Papryka 100-150 200-300
Ogórki/Melon 100-200 200-400
Cebula 100-200 200-400
Kapusta 200-400 400-800
Chmiel 100-150 200-300
Owoce i jagody 150-250 300-500
Winorośl   50-150 100-300

 

KALISOP® granulowany – dla upraw wrażliwych na chlorki i sole

 • Większość upraw owoców i warzyw jest wrażliwa na chlorki, głównie podczas kiełkowania i w początkowym okresie rozwoju.
 • KALISOP® granulowany jest wyjątkowo skuteczny w uprawach ziemniaków wysokoskrobiowych. Dzięki niewielkim ilościom chlorków transport asymilatów z liści do bulw może przebiegać bez zakłóceń. Pozwala to osiągnąć wysoki potencjał plonów ziemniaków o wysokiej zawartości skrobi.
 • W intensywnych uprawach szklarniowych i polowych może wystąpić w zależności od gospodarki wodnej podwyższona koncentracja soli w roztworze glebowym. Prowadzi to często do zakłóceń wzrostu i obniżenia plonów. Dlatego też KALISOP® granulowany ze względu na niski index soli jest tutaj idealnym rozwiązaniem.

Nawożenie siarką

 • Redukcja immisji siarki oraz stosowanie wysokoskoncentrowanych nawozów o niskiej zawartości siarki doprowadziły w wielu regionach do jej niedoborów w glebie.
 • Niedobór siarki wywołuje objawy podobne jak w przypadku niedoboru azotu, głównie blednięcie liści. W zależności od stopnia zaopatrzenia rośliny w azot występuje silna chloroza: na starszych liściach przy niedostatecznym zaopatrzeniu w azot, natomiast na młodych liściach przy dobrym zaopatrzeniu w azot.
 • Ze względu na znaczną zawartość siarki (45 % SO3) KALISOP® granulowany jest szczególnie przydatny dla roślin wykazujących wysokie zapotrzebowanie na ten składnik, takich jak, np. rzepak, słonecznik, gatunki kapustne, cebula, czosnkowate, itd. Ponadto, dobre zaopatrzenie roślin w siarkę poprawia efektywne wykorzystanie azotu.
 • KALISOP® granulowany zawiera siarkę w formie siarczanowej, całkowicie rozpuszczalnej w wodzie i natychmiast przyswajalnej przez rośliny. Nawożenie siarczanem potasu nie zmienia pH gleby.

Zastosowanie w rolnictwie ekologicznym

Nawozy K+S KALI GmbH produkowane są z naturalnej surowej soli potasowej, która pochodzi z pokładów powstałych przed wieloma milionami lat po wyparowaniu mórz na terenie dzisiejszej Europy.

Ze względu na naturalne pochodzenie oraz minimalną obróbkę w procesach produkcyjnych, KALISOP® gran. został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008. Ponadto jest KALISOP® gran. dopuszczony do zastosowania w rolnictwie ekologicznym na mocy certyfikatu Soil Association (UK).

Odnośnie dalszych informacji, dotyczących zastosowania KALISOP® granulowany w uprawach ekologicznych, prosimy skontaktować się z Państwa ośrodkiem doradztwa rolniczego.