SÓL POTASOWA 60%K2O

SÓL POTASOWA granulowana otrzymywana jest z nieoczyszczonych soli potasowych, zawierający chlorek potasu jako składnik główny. Występuje w kolorze białym i czerwono-brunatnym (w postaci granulowanej i pylistej). Prawie całkowicie rozpuszcza się w wodzie, nadaje się do wysiewu mechanicznego.

 

Sól potasowa krystaliczna 60% K2O jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się

zastosowanie minimum 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie go z warstwą uprawną na głębokości do 20 cm.

Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Na użytki zielone

stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji po pierwszym pokosie, a w przypadku pastwisk nie później jak trzy

tygodnie przed rozpoczęciem wypasu dzieląc całą dawkę potasu na co najmniej dwie części.

 

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina Dawka nawozu w kg/ha Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha
Zboża 200 4
Rzepak 260 4
Ziemniaki 200 40
Buraki 280 40
Użytki zielone 250 30

 

Środki ostrożności:

Nawóz może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia. W razie wypadku pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć je dużą ilością czystej wody. Przy długotrwałych pracach z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia – środków ochronnych dróg oddechowych i oczu.