Amofoski

Amofoska® NPK 5-10-25 +0,1B

jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw rzepaku ozimego i jarego, gorczycy oraz roślin okopowych, kapustnych, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych.

Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. We właściwie dobranej proporcji zapewnia wysoki plon odpowiedniej jakości. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Nawóz ten można stosować także do warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę, do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty.

 

Amofoska® NPK 4-16-18

jest typowym nawozem przedsiewnym. Po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym Amofoska® NPK 4-16-18 jest szczególnie przydatna do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny.
Amofoska® NPK 4-16-18
jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu (właśnie w ilości zawartej w tym nawozie) oraz  roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.

 

Amofoska® NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B

przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, magnezu i boru. Jednak decydującym o jego przydatności do stosowania pod poszczególne gatunki roślin uprawnych składnikiem jest bor. Nawozem tym należy w pierwszej kolejności nawozić rzepak ozimy i jary, buraki cukrowe, pastewne i ćwikłowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowe drobno-nasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len.

 

Amofoska® NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B

może też służyć do efektywnego nawożenia warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas, magnez i bor, przede wszystkim warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę. W sadownictwie jednym z najważniejszych mikroelementów jest bor, dlatego zaleca się stosowanie tego nawozu pod drzewa szczególnie wymagające boru – pod jabłonie, wiśnie, brzoskwinie i grusze. Nawozu nie należy stosować pod zboża ani na plantacjach traw nasiennych lub traw w czystym siewie uprawianych na paszę.

 

Amofoska® NPK 4-12-20

ze swoim stosunkiem ilościowym fosforu do potasu kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na zawartą siarkę  zaleca się stosować ją  pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych, użytków zielonych oraz w uprawie warzyw w sadownictwie.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Amofoskę NPK 4-12-20 na glebach ubogich w potas (gleby lekkie i średnie) oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego, a także w uprawie roślin potasolubnych takich jak: kukurydza, buraki, ziemniaki.

 

Amofoska® NPKMg  4-12-12+2,5

w związku ze stosunkiem ilościowym fosforu do potasu(P2O5:K2O=1:1) kwalifikuje się do stosowania przedsiewnego pod zboża jare i ozime. Ze względu na siarkę zawartą w nawozie poleca się stosować go pod uprawy rzepaku, roślin motylkowych i użytków zielonych. Magnez zawarty w AMOFOSCE poprawia cechy jakościowe plonów, w tym również pasz zbieranych z użytków zielonych, zwiększając w runi zawartość magnezu niezbędnego dla zdrowia zwierząt.

 

Amofoska® NPK 4-14-32

przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawozem tym należy w pierwszej kolejności nawozić rzepak ozimy i jary, buraki, , ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowe drobno-nasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len.
Amofoska® NPK 4-14-32 jest nawozem, którym można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas. W pierwszej kolejności wszystkie warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę.

 

Amofoska® Corn NPK 4-10-22 +2,5Mg+0,2Zn

jest to nawóz, który można stosować pod wszystkie rośliny uprawne. Jednak w pierwszej kolejności przeznaczona jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu, natomiast dodatek magnezu biorący udział w procesie fotosyntezy zapewnia przyrost zielonej masy,  o dobrych walorach żywieniowych dla zwierząt. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny.
Amofoska® Corn NPK 4-10-22 jest dobrym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej dawki potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.