Saletrosan® 26 i Saletrosan® 30 -materiał filmowy

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi parametrów fizyko – chemicznych Saletrosanu® 26 i Saletrosanu® 30 Grupa Azoty przygotowała materiał filmowy prezentujący w sposób poglądowy proces technologiczno- produkcyjny Saletrosanu® 26 i Saletrosanu® 30 , zasady postępowania z nawozem w trakcie jego magazynowania i przygotowania do wysiewu. Twórcy materiału wyjątkową uwagę poświęcili procesowi klinowania, który zachodzi w opakowaniach z Saletrosanem w trakcie jego składowania, przedstawiając w sposób szkoleniowy zasady postępowania z produktem przed jego zastosowaniem.