Canwil S z siarką

CANWIL S z siarką jest to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Ten rodzaj nawozu jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem anhydrytowym z dodatkiem substancji antyzbrylających,
które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepieniem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
CANWIL S jest uniwersalnym nawozem azotowym. Może być stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu. Siarka zawarta w CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość białka w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Kategorie: ,

Opis

Parametry fizyko-chemiczne.

  • Zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%.
  • Zawartość siarki w przeliczeniu na S: 4,8 +/-0,36%.
  • Zawartość granulek o wymiarach 1mm-5mm, co najmniej: 96%.
  • Zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%.

Informacja dodatkowa.

Nawóz zawiera wapń w postaci siarczanu wapnia (CaSO4). Zawartość wapnia
w przeliczeniu na CaO wynosi około 7,5 %.

CANWIL S z siarką odpowiada wymaganiom normy zakładowej.

Produkt spełnia wymaganie Rozporządzenia (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r.

Nawóz posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem najwyższej jakości Q nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Nawóz cieszy się dużym powodzeniem w krajach skandynawskich ze względu na zawartość azotu, siarki oraz wapnia.

Pakowanie.

Nawóz pakowany jest w trwałe, wysokiej jakości worki polietylenowe o zawartości 50kg oraz polipropylenowo-polietylenowe worki typu big-bag o zawartości 500kg. Na opakowaniach znajduje się pełna informacja o wyrobie.
Towar sprzedawany jest również luzem.
Przechowywanie.
Ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia np. za pomocą folii polietylenowej).

Transport.

CANWIL S zawiera poniżej 28% azotu, dlatego nie jest zakwalifikowany
do materiałów niebezpiecznych i nie podlega szczególnie zaostrzonym przepisom transportu.