Saletrosan® 26 z borem

Opis produktu

Nawóz granulowany o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale, o wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3. Saletrosan 26 z borem to mieszanina azotanu amonu i siarczanu amonu wzbogaconego w bor z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez. Nawóz zawiera 26% azotu (N), w tym w formie amonowej 19% oraz 7% w formie saletrzanej. Zawiera także 13% siarki (S), co stanowi 32,5% w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3), rozpuszczalnej w wodzie w formie siarczanu Nawóz wzbogacony jest w 0,3% boru (B), bardzo dobrze rozpuszczalnego w wodzie, czyli przyswajalnego przez rośliny.

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrosan 26 z borem to nawóz uniwersalny, polecany do wiosennego, pogłównego nawożenia ozimin, szczególnie do nawożenia plantacji rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Polecany jest również do stosowania przedsiewnego w uprawie roślin jarych, które wymagają nie tylko azotu i siarki, a także boru. Saletrosan 26 z borem można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: kukurydzę, burak cukrowy, ziemniak, zboża jare, rośliny bobowate w uprawie warzyw, sadownictwie oraz na użytkach zielonych (na użytkach zielonych stosować ograniczone dawki, tak aby nie przekroczyć dawki 0,5 kg B/ha, czyli do 165 kg masy nawozu).

Stosując nawóz przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrosan 26 z borem można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem, Polifoskami oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Kategorie: ,

Opis

Korzyści zastosowania

Z uwagi na obecność dwóch form azotu, Saletrosan®26 z borem to doskonałe rozwiązanie, w wiosennym nawożeniu ozimin. Produkt sprawdza się w różnych warunkach, terminach stosowania, uprawach. Zawarta z Saletrosanie® 26 z borem amonowa forma azotu (NH4+) jest dobrze zatrzymywana w glebie, wolno i równomiernie pobierana przez rośliny. Dobrze działa w niskich temperaturach. Stosowanie tej formy sprzyja budowaniu przez rośliny silnego systemu korzeniowego oraz wspomaga ich odporność. Natomiast forma azotanowa azotu (NO3), to typowa forma pogłówna, działa szybko, pobudza rośliny do intensywnego wzrostu i krzewienia, ma duży wpływ na syntezę cytokinin, stymulując ich podział. Ponadto ułatwia pobranie: magnezu, wapnia, potasu, sodu. Saletrosan 26 z borem to źródło łatwo dostępnej siarki (32,5 SO3), która wspomaga optymalizację i efektywność zastosowanego azotu. Bardzo ważny jest dodatek boru (0,3%), który warunkuje uzyskanie wysokiego i dobrego jakościowo plonu roślin. Rośliny dobrze odżywione lepiej wykorzystują składniki pokarmowe zawarte w nawozie, są mniej podatne na infekcje chorobotwórcze, co pozwala na ograniczanie kosztów związanych z ochroną plantacji.

Rola boru

Pierwiastek ten bierze udział w procesie przemian węglowodanów, syntezie kwasów nukleinowych i DNA, jest odpowiedzialny za powstawanie prawidłowej struktury ściany komórkowej, przeciwdziała pękaniu łodyg podczas intensywnego wzrostu, wpływa na rozwój organów generatywnych, spełniając ważną rolę w procesie kiełkowania pyłku i wzrostu łagiewki pyłkowej.

Bor wpływa na ilość tłuszczu w nasionach roślin oleistych, jakość i ilość zgromadzonego cukru w korzeniach buraka cukrowego, skrobi w ziemniakach. Jego niedobór powoduje suchą zgniliznę liści sercowych buraka, opadanie kwiatów u rzepaku. Ponadto udowodniono, że nie tylko rośliny potrzebują bor. Pierwiastek ten ma również znaczenie dla organizmu człowieka i zwierząt. Wykazano, ze istnieje korelacja pomiędzy ilością spożywanego boru, a zachorowalnością na artretyzm i alergie. Ponadto niedobór boru w organizmie może powodować zaburzenia funkcji mózgu. Z tego względu warto zadbać, aby płody rolne przeznaczane na cele konsumpcyjne oraz paszowe miały odpowiednio wysoką zawartość tego mikroskładnika.

Bor jest najbardziej deficytowym mikroskładnikiem pokarmowym, prawie 75% gleb w Polsce wykazuje niskie zawartości przyswajalnych form tego pierwiastka. Ponadto brak boru rośliny najsilniej odczuwają w warunkach:

  • niedoborów wody (susza) lub bardzo obfitych opadów deszczu,
  • uprawy roślin na glebach lekkich i bardzo lekkich (takie gleby stanowią ponad 75% użytków rolnych w Polsce),
  • niskich temperatur.