Saletrosan 30

NOWA formuła z Tarnowa

Zabezpieczenie roślin uprawnych w najbardziej plonotwórczy składnik jakim jest azot (N), to podstawa współczesnego rolnictwa. Aby pierwiastek ten mógł być efektywnie wykorzystany, konieczne jest również dostarczenie roślinom łatwo przyswajalnej siarki w formie siarczanowej. Wychodząc naprzeciw problemom nowoczesnego rolnictwa, Grupa Azoty S.A.- Tarnów przygotowała optymalne rozwiązanie w nawożeniu zbóż i innych roślin uprawowych wprowadzając na rynek Saletrosan® 30.

Saletrosan® 30 to nawóz rolniczy, zawierający w swoim składzie: 30% azotu (N)- w tym min. 17% w formie amonowej i min. 12% w formie azotanowej oraz 6% siarki (S) w formie siarczanowej co w przeliczeniu na trójtlenek siarki daje 15% SO3. Co najmniej 95% masy nawozu stanowią granule o wymiarach 2÷6 mm.

Saletrosan® 30 zawiera dwie formy azotu: amonową- wolno działającą, równomiernie pobieraną przez rośliny, która nie ulega wymywaniu z gleby, powoduje lepsze ukorzenienie się roślin, wspomaga pobieranie fosforu, siarki i boru oraz azotanową (typowo pogłówna) działająca szybko, wpływająca na lepsze pobranie potasu, magnezu i wapnia.

Dostępność w nawozie łatwo przyswajalnej dla roślin siarki siarczanowej wpływa na efektywne wykorzystanie azotu, przyczynia się do wzrostu tolerancji roślin na niskie temperatury i niedobór wody oraz zwiększa odporność roślin na choroby. Dzięki optymalnej technologii granulacji wykorzystywanej przez Grupę Azoty S.A.- Tarnów granule Saletrosanu® 30 (barwy beżowej lub brązowej) nie ulegają zbryleniu, kruszeniu ani ścieraniu w trakcie transportu, magazynowania. Jednorodność granul pozwala na daleki i równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach- ogranicza to straty w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.

Saletrosan® 30- niezastąpiony w wiosennym nawożeniu zbóż.

Saletrosan® 30 to nawóz uniwersalny, szczególnie polecany do wiosennego, pogłównego nawożenia zbóż jak również do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe, okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Największą zaletą nawozu Saletrosan® 30 są odpowiednie dobrane proporcje pomiędzy azotem i siarką (30% N- 6% S czyli 5:1) co pozwala zabezpieczyć rośliny w te pierwiastki przy wiosennych aplikacjach. Wiosną bowiem występują największe niedobory siarki w glebie, gdyż pierwiastek ten łatwo ulega wymyciu w okresie jesienno-zimowym.

 

Jak należy stosować Saletrosan® 30 w uprawie zbóż!

W uprawie pszenicy ozimej i innych zbóż Saletrosan® 30 należy stosować w trakcie wiosennego nawożenia plantacji. Stosując Saletrosan® 30 na początku wegetacji wiosennej  (I dawka), pobudzamy rośliny do krzewienia, wpływając tym samym na dwa główne czynniki plonotwórcze tj. obsadę kłosów oraz liczbę kłosków i kwiatków w kłosie. Obecność siarki w nawozie wpływa na lepsze wykorzystanie azotu, a tym samym ogranicza jego straty. Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 w fazie strzelania w źdźbło (II dawka azotu), to nie tylko wpływ na liczbę wykształconych kłosków w kłosie oraz zmniejszenie redukcji pędów kłosonośnych lecz również zmniejszona podatność roślin na choroby oraz większa odporność na warunki stresowe, jak np. susza glebowa, wysoka, bądź niska temperatura.

W Polsce zasobność gleb w przyswajalną siarkę nie jest wystarczająca, dlatego ustalając wysokość nawożenia azotowego należy pomyśleć również o dostarczeniu roślinom łatwo przyswajalnej siarki.

Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 to dobre rozwiązanie w uprawie zbóż. W praktyce rolniczej, gdzie najczęściej pszenicę ozimą nawozimy w trzech terminach, natomiast pozostałe zboża w dwóch, zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 zarówno na początku wegetacji wiosennej jak również w fazie strzelania w źdźbło pozwala zabezpieczyć zboża zarówno w azot, jak również w odpowiednią ilość siarki.