Badanie gleby

Aby ułatwić właściwą eksploatację areałów oraz zapewnić kompleksowość naszych usług proponujemy Państwu badania gleby. Podstawowe badania dla potrzeb doradztwa nawozowego, obejmują oznaczenie odczynu (pH), oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych roślin: fosforu, potasu i magnezu (formy przyswajalne).

Informacja o stanie odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo jest podstawą do ustalania optymalnych dawek nawozów zapewniających uzyskanie oczekiwanego plonu bez obawy stworzenia zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Regularne badanie gleb i stosowanie się do zaleceń nawozowych pozwala zaoszczędzić środki finansowe dzięki racjonalnemu nawożeniu.

Realizacja otrzymanych zaleceń na podstawie uzyskanych wyników badań pozwoli doprowadzić odczyn i zasobność gleb do poziomu optymalnego, a tym samym do utrzymania użytkowanych gleb w dobrej kulturze. To z kolei zapewni efektywny poziom nawożenia.

Dostarczone do nas próbki wysyłane są do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Warszawa Wesoła, z którą od lat współpracujemy.

 
Szczegóły pod nr telefonu

24 356 01 20
882 153 637