Pulrea® +INu

Kategoria:

Opis

Pulrea® +INu

Formuła nawozu: N 46 z inhibitorem ureazy (NBPT/NPPT)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,70-0,78 kg/dm3

Azot N całkowity: 46%
Azot N amidowy: 46% 

Składniki produktu:
Mocznik (CAS 57-13-6)

Pulrea +INu to mocznik z inhibitorem ureazy. Jest to uniwersalny nawóz azotowy, który może być wykorzystywany do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Nawóz zaleca się stosować wiosną do przedsiewnego nawożenia roślin jarych, tj. kukurydzy, słonecznika, zbóż jarych, oraz pogłównego nawożenia roślin ozimych, w tym zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Nawóz może być stosowany w uprawie roślin okopowych, bobowatych.

Przeznaczenie i stosowanie

Pulrea® +INu to nawóz uniwersalny do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Pakowanie, transport i przechowywanie

Pulrea® +INu jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Pulreę® +INu należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 25 kg:

Przechowywanie kontenertów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożenia
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Producent tego nawozu wprowadził już środki zaradcze polegające na zastosowaniu inhibitora ureazy.

Orientacyjne dawki nawozu Pulrea® +INu w kg/ha

 

Roślina Termin stosowania Dawka (kg/ha) Zalecenia dotyczące stosowania
Pszenica ozima wiosna 100-300 Stosować w terminie N1* lub N2:

• w terminie N1 – zalecany szczególnie na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1, N2 i N3 (najpierw np. Pulan®, Pulan® Macro, Zaksan® 33,5 w dawce ok. 120-240 kg/ha lub Saletrosan 30 w dawce ok. 130-270 kg/ha, a po 1-2 tygodniach wysiać Pulreę® +INu);

• w terminie N2 – stosować łączną ilość azotu przewidzianą w terminach N2 i N3.

Jęczmień jary, pszenica jara wiosna 100-200 Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego. W zależności od potrzeb roślin w trakcie wegetacji uzupełnić nawozem azotowym, np. Pulanem®, Pulanem® Macro, Zaksanem® 33,5, Saletrosanem® 30.
Rzepak ozimy jesień 80-130 Stosować w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.
wiosna 150-300 Stosować w terminie N1 – na stanowiskach suchych, aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1 i N2 (najpierw np. Saletrosan® 26 w dawce ok. 190-350 kg/ha lub Pulan®, Pulan Macro, Zaksan® 33,5 w dawce 150-270 kg/ha, a następnie do 2 tygodni wysiać Pulreę® +INu).
Kukurydza wiosna 250-400 Możliwość stosowania przedsiewnego i pogłównego.